Amsterdam wil diensten staken aan moeilijke werklozen

AMSTERDAM, 16 MAART. Het regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening (RBA) van Amsterdam, Zaanstreek en Waterland wil voor circa 24.000 werkzoekenden zijn diensten staken. Vanmiddag beslist het RBA-bestuur of het bestand van werkzoekenden wordt opgedeeld in vier categorieën. Voor de 'onbemiddelbaren' wordt dan geen werk meer gezocht. De circa 24.000 'onbemiddelbaren' onder de 105.000 werkzoekenden in de regio Amsterdam zijn mensen die geen kans hebben op werk. Dat kunnen verslaafden zijn, zwervers of mensen met psychische problemen. De Amsterdamse sociale dienst neemt, in overleg met het RBA, de zorg voor deze mensen over.

De 'onbemiddelbaren' worden niet afgeschreven, zegt een RBA-woordvoerder. Zodra de sociale dienst denkt dat er voor hen weer ruimte is op de arbeidsmarkt, gaat het arbeidsbureau op zoek naar werk. De 'onbemiddelbaren' blijven wel ingeschreven in het bestand van het RBA. Het bureau blijft geld ontvangen voor deze groep, zonder dat daar dienstverlening tegenover staat. Het RBA Amsterdam krijgt jaarlijks zo'n 190 miljoen gulden.

De andere categorieën zijn werkzoekenden voor wie direct een baan kan worden gevonden, of die slechts “een zetje nodig hebben”, zoals de woordvoerder zegt. Het RBA bemiddelt voor hen op de arbeidsmarkt. De derde categorie - zo'n 7.000 werkzoekenden, schat het Amsterdamse RBA - bestaat uit mensen die intensief moeten worden begeleid met verschillende cursussen.

Het RBA in Amsterdam is voorlopig het enige dat tot deze maatregel overgaat. Andere arbeidsbureaus hanteren informeel een 'grove' indeling van werkzoekenden naar bemiddelbaarheid.

Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid “kan zich voorstellen dat er mensen zijn voor wie het RBA tijdelijk niks kan doen”, aldus een woordvoerder. Hij schat deze groep landelijk op “enkele tienduizenden”.