Winst Flexovit met zes pct gestegen

De winst van Flexovit, fabrikant van slijpschijven, is vorig jaar met 6 procent gestegen tot 7,1 miljoen gulden. De omzet kwam 2 procent hoger uit op 137 miljoen gulden. Het bedrijf stelt voor 2,75 gulden dividend per aandeel uit te keren. Voor 1994 verwacht de directie een hogere omzet en een verdere verbetering van het resultaat.

In het afgelopen jaar investeerde Flexovit voor 6,5 miljoen gulden in vaste activa. Dit bedrag kon volledig uit de kasstroom worden betaald. Voor 1994 wordt een uitgavenniveau voorzien van 6,7 miljoen gulden. De jaarvergadering is op 9 mei, het jaarrapport verschijnt op 22 april.