Volmachtstem

C. Wessels en G. van der Val schrijven in een brief over het verloren gaan van de volmachtstem van hun vader/schoonvader (NRC Handelsblad, 4 maart).

Vervelend dat het zo is gelopen, maar de Kieswet staat nu eenmaal niet toe dat de oproepingskaart wordt overgedragen aan iemand die in een ander stemdistrict woont. Niettemin hoeft de stem van de vader/schoonvader niet verloren te gaan: hij kan bij volgende verkiezingen (3 mei en 9 juni) via een volmachtformulier schriftelijk machtigen. De formulieren zijn te krijgen bij de deelgemeentesecretarie of de afdeling Verkiezingen van het Stadhuis. Als de aanvraag uiterlijk twee weken voor de verkiezingen binnen is, krijgt de aanvrager bericht als zijn verzoek is ingewilligd en krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs, waarmee hij/zij in het eigen stembureau de volmachtstem kan uitbrengen. De enige beperking - maar dat geldt niet voor de eerstvolgende verkiezingen - is dat men moet stemmen in een gebied, waar de uitgebrachte stem geldig is. Als voorbeeld: stemmen voor Provinciale Staten Zuid-Holland kan niet in Drenthe.

    • Toos de Jong
    • Bestuursvoorlichter Rotterdam