Ubbink presenteert forse winststijging

Ubbink, fabricage van bouwprodukten, tuin- en tuinbouwartikelen, heeft in 1993 de winst vergroot van 1,1 miljoen tot 2,7 miljoen gulden.

De omzet groeide met bijna 8 procent tot 142,9 miljoen gulden, vooral dankzij de goede gang van zaken bij de tuinbouwprodukten (onder meer vijvers, folies, potten, schermdoek). Voor 1994 verwacht Ubink een verdere verbetering van het resultaat. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 4,8 miljoen tot 7,5 miljoen gulden. De kasstroom, de winst plus afschrijvingen, liep met 22 procent op tot 9 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg van 3,46 gulden in 1992 tot 8,37 gulden in het afgelopen boekjaar. Ubbink wil het dividend verhogen van 1,60 (over 1992) tot 2,75 gulden. Ubbink stelt tevens voor het aandeel te splitsen (twee voor een) en het maatschappelijk kapitaal te verhogen.