Rusland en VS: ondanks geschillen goede band

VLADIVOSTOK, 15 MAART. Meningsverschillen tussen Rusland en de Verenigde Staten zijn onvermijdelijk, maar hoeven niet te leiden tot een hervatting van de Koude Oorlog. Er is tussen beide landen sprake van een “rijpe relatie” waarbinnen “alle problemen kunnen worden besproken”.

Dat is gisteren gezegd na besprekingen in Vladivostok tussen de ministers van buitenlandse zaken van beide landen, Andrej Kozyrev en Warren Christopher. De twee ministers spraken elkaar twee uur lang op het vliegveld van Vladivostok. Op een gezamenlijke persconferentie zei Christopher: “We zijn zeer grote landen met grote belangen en het is niet te vermijden dat we meningsverschillen hebben. Maar we hebben onze belofte herhaald die meningsverschillen openlijk te bespreken als ze zich voordoen.” Eerder had Kozyrev de Amerikaans-Russische verstandhouding omschreven als “een huwelijk dat blijft, ook al zijn de wittebroodsweken voorbij”.

Naast bilaterale problemen en de jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten stond in Vladivostok vooral het probleem-Bosnië centraal. Kozyrev en Christopher waren het met elkaar eens dat vrede het gemeenschappelijke doel moet zijn. Volgens een niet nader geïdentificeerde Amerikaanse woordvoerder drong Christopher er bij zijn Russische collega op aan druk uit te oefenen op de Serviërs, vooral nadat vrijdag de moslims en de Kroaten in Washington hun akkoord over de vorming van een Bosnische federatie zullen hebben ondertekend.

Christopher legde volgens de Amerikaanse woordvoerder Kozyrev drie vragen voor: de vraag of hervormingen kunnen worden doorgevoerd gezien de samenstelling van het nieuwe Russische parlement; de vraag of Rusland de andere ex-Sovjet-republieken als werkelijk onafhankelijke staten behandelt; en de vraag of Rusland zich vastlegt op een werkelijk partnerschap met de Verenigde Staten.

De Russische minister zou op deze drie vragen bevestigend hebben geantwoord, een antwoord waarmee Christopher zich volgens de Amerikaanse woordvoerder tevreden stelde. Wel vond Christopher dat Moskou en Washington elkaar meer moeten consulteren. Zo had naar zijn mening Kozyrevs recente reis naar het Midden-Oosten met Washington moeten worden gecoördineerd, om te voorkomen dat de Amerikaanse pogingen het Israelisch-Palestijnse vredesoverleg weer op gang te brengen, zouden worden gecompliceerd. Kozyrev informeerde gisteren Christopher over de resultaten van zijn reis naar het Midden-Oosten. De Russische minister liet zich optimistisch uit over de mogelijkheden Israel en de PLO weer rond de tafel te krijgen. Voordat Kozyrev en Christopher gisteren aan hun besprekingen begonnen, had Kozyrev zijn Midden-Oosten-reis verdedigd met het argument dat het Rusland vrij staat onafhankelijke initiatieven te ontplooien die het vredesproces kunnen dienen. “Dat is nu wat je een los partnerschap kunt noemen. Partners moeten zich vrij voelen eigen initiatieven te ontplooien, maar werken wel in dezelfde richting.”

De Amerikaanse minister van defensie, Perry, verdedigde gisteren de Amerikaanse steun voor Rusland. “Rusland kan zowel onze partner als onze rivaal zijn, en wel tegelijkertijd. We moeten beseffen dat onze relatie iets van beide elementen heeft”, aldus Perry. (Reuter, AFP, AP)