Nederlandse soldaten gaan ook naar Tuzla

DEN HAAG, 15 MAART. Nederland moet tijdelijk een compagnie (150 militairen) van het elfde bataljon leveren voor de beveiliging van het 'veilige gebied' Tuzla. Daardoor raakt het bataljon versnipperd met troepen in Lukavac, Srebrenica en Zepa, Split en nog een compagnie in Nederland.

De commandant van het versterkte elfde bataljon van de luchtmobiele brigade, overste Vermeulen, heeft geprotesteerd tegen de inzet van Nederlanders elders in Bosnië, een opdracht waarvoor hij niet is uitgestuurd. Hij heeft de tweede compagnie van het bataljon hard nodig voor de beveiliging van Srebrenica, de eerste taak van de Nederlanders, en daarna voor het tweede veilige gebied Zepa. In Srebrenica is pas een compagnie samen met eenheden van de genie aanwezig en dat is onvoldoende om de beveiligingstaak goed uit te voeren, zo meent hij.

Voor die ongewenste situatie hebben Nederlandse commandanten al van het begin af aan gewaarschuwd maar de Britse generaal Rose, de commandant van de VN-troepen in Bosnië, wil zo snel mogelijk troepen hebben op die plekken waar de Bosnische Serviërs instemmen met hun aanwezigheid. Hij zoekt uitbreiding van het VN-troepenbestand van 13.000 naar 25.000 man, wat zeer moeizaam op gang komt.

In Tuzla is het vliegveld heropend zodat humanitaire transporten naar Midden-Bosnië kunnen worden vervoerd. Zweedse eenheden moeten gerouleerd worden en daarom heeft Rose de Nederlanders opdracht gegeven om hen tijdelijk te vervangen. Donderdag spreekt Rose met de chef van de defensiestaf, generaal Van der Vlis, die op werkbezoek is in Bosnië. Dan zal volgens een woordvoerder van Defensie verder worden overlegd over de inzet van de Nederlanders in Tuzla.

Aan de taak van het Nederlandse verbindingsbataljon (476 militrairen) komt langzamerhand een einde. De Verenigde Naties hebben voor het voormalige Joegoslavië modernere communicatieapparatuur aangeschaft en daardoor kan Nederland militairen op dertig verbindingsposten in Kroatië en Bosnië-Herzegovina terugtrekken. Na juli blijven er nog maar enkele tientallen militairen van de verbindingstroepen op het hoofdkwartier in Zagreb en bij het Nederlands-Belgisch transportbataljon werkzaam. Sinds april 1992 heeft Nederland de verbindingen verzorgd tussen de VN-eenheden in Kroatië en in Bosnië. Met de nieuwe toestellen kan via satellieten direct getelefoneerd worden, gefaxt en getelext. Bij de aflossing van de Nederlanders in de komende maanden zullen geen vervangers meer worden gestuurd.