Moskou stelt prioriteiten in economie

MOSKOU, 15 MAART. De conversie van de militaire industrie blijft dit jaar de hoogste prioriteit in het economisch beleid van de Russische regering. Zij zal zich bovendien meer met de economische ontwikkeling bemoeien. Dit heeft de Russische vice-premier Oleg Soskovets gisteren gezegd bij de presentatie van economische plannen voor 1994.

“De overheid zal een deelnemende partij zijn in de economie”, aldus Soskovets. Behalve de conversie van de militaire industrie zijn ook de energiesector, huizenbouw, transport en communicatie, voedselvoorziening, gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek belangrijke prioriteiten. Volgens Soskovets zullen concrete maatregelen worden genomen “om uit de kritieke situatie te komen die is ontstaan door de crisis in de betalingen van overheidsorders en overheidssalarissen.”

Soskovets onderstreepte dat de subsidies voor de militaire industrie op het niveau van vorig jaar zullen worden gehandhaafd. Sinds 1992 is de militaire produktie aanzienlijk verminderd, maar de civiele sector heeft het produktieverlies nog niet kunnen goedmaken. Volgens Soskovets dreigt de reconversie van de militaire industrie te leiden tot stagnatie van de produktie van bepaalde goederen. Hij zei dat de militaire sector “op een voldoende niveau” wordt gehandhaafd. In 1993 werd de militaire produktie gehalveerd, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers. De schuld van de staat aan de sector bedroeg eind vorig jaar duizend miljard roebel (800 miljoen dollar).

De uiteenzetting van Soskovets volgende nadat het kabinet begin maart de ontwerp-begroting voor dit jaar had aanvaard. Hierin wordt uitgegaan van een maandelijkse inflatie van 11 procent en een overheidstekort van 10,2 procent (vorig jaar 10,5 procent). De Russische regering geeft, in tegenstelling tot afgetreden hervormers als Jegor Gaidar, prioriteit aan herstel van de produktie boven financiële stabilisatie. Juist gisteren werd bekend dat de produktie sinds begin dit jaar in versneld tempo is gedaald met 24,1 procent in februari ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In heel 1993 was de produktie met 16,2 procent gezakt. (AFP)