Minister blokkeerde besluit; Bukman: HSL mag niet door tuinbouwgebied

DEN HAAG, 15 MAART. Minister Bukman (landbouw) wil niet dat de hoge-snelheidslijn het glastuinbouwgebied in de driehoek tussen Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek doorsnijdt.

Als gevolg van zijn protest heeft het kabinet afgelopen vrijdag geen besluit over de komst van de hoge-snelheidslijn genomen. Het was de bedoeling dat het kabinet zijn voorkeur voor een nieuwe lijn door het Groene Hart en Noord-Brabant zou uitspreken. Vanaf Amsterdam moet de lijn langs Leiden, ten oosten van Zoetermeer en tussen Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek door naar Rotterdam lopen. Om dit mogelijk te maken, zouden bij Bleiswijk een aantal kassen tegen de vlakte moeten. De glastuinders zouden hiervoor compensatie ontvangen. Juist dit gebied echter, met een uitloop naar Pijnacker, is door het ministerie van landbouw aangemerkt als een glastuinbouwgebied van internationaal belang, waar bovendien nog uitbreidingen plaats kunnen hebben.

Het verzet van Bukman kwam als een grote verrassing. In de voorbereiding van de ministerraad waren de ministeries van VROM en verkeer en waterstaat het over de details van het voorkeurstracé volledig eens geworden. Ook het ministerie van landbouw was bij deze vergaderingen vertegenwoordigd. Eerst op ambtelijk niveau, vorige week door staatssecretaris Gabor. Afgelopen dinsdag nog zegde minister Alders (milieubeheer) de Tweede Kamer toe dat het kabinet die week een besluit over de hoge-snelheidslijn zou nemen.

Bukman kreeg onlangs zware kritiek van Tweede Kamer en boerenachterban toen een vertrouwelijk briefje uitlekte waarin hij er bij minister Andriessen (economische zaken) op aandrong uit electorale overwegingen alles in het werk te stellen om de gasprijs voor glastuinders gelijk te houden. Deze actie, door minister-president Lubbers betiteld als “staatsrechtelijk niet juist”, maakt het onwaarschijnlijk dat Bukman in het volgende kabinet als landbouwminister terugkeert.

Op dit moment proberen de ministeries van VROM en verkeer en waterstaat de vragen van Bukman afdoende te beantwoorden. Deze ministeries gaan er vanuit dat het kabinet vrijdag alsnog zal kiezen voor het tracé ten oosten van Zoetermeer. Een alternatieve route ten westen van deze stad wordt in verband met de verstedelijking aldaar onhaalbaar geacht, evenals het gebruik van het bestaande spoor via Den Haag.