Investeren in werk; uitgaven aan werkgelegenheidsprogramma's in 1992

Grafiek: De leiders van de zeven grootste industrielanden praten deze week in Detroit over het probleem van de oplopende werkloosheid.

Nationale overheden besteden jaarlijks miljarden aan het oplossen van dit probleem. In Zweden bijvoorbeeld, waar de werkloosheid de afgelopen jaren verviervoudigde, gaf de overheid in 1992 66.700 gulden per werkloze uit aan pogingen mensen aan het werk te krijgen. De totale kosten van de arbeidsmarktprogramma's overtroffen er zelfs de totale overheidsuitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. De Nederlandse overheid besteedde 22.940 gulden per werkloze om het werkloosheidsprobleem aan te pakken. Japan, waar de werkloosheid nog geen hoge vlucht heeft genomen, zag aanzienlijk minder heil in overheidsbemoeienis: per werkloze werd er nog geen 4.000 gulden aan werkgelegenheidsmaatregelen uitgegeven.

Arbeidsbureau's, bijscholing of omscholing van werklozen, maatregelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, gesubsidieerde arbeidsplaatsen en werk voor gehandicapten behoren alle tot de mogelijkheden de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Experts van de OESO vinden het Nederlandse overheidsbeleid te veel gericht op gesubsidieerde banen. De Nederlandse overheid zou meer specifieke maatregelen kunnen nemen om werklozen aan een 'normale' baan te helpen, oordeelt de OESO.

    • Kim Wannet