Hals-expositie in bank in Madrid

MADRID, 15 MAART. Prinses Margriet opent vandaag in Madrid een overzichtstentoonstelling van meer dan zestig schilderijen uit de Haarlemse school geopend in de tentoonstellingsruimte van de Spaanse Banco Bilbao Vizcaya.

De tentoonstelling omvat naast schilderijen van Frans Hals ook werk van Van Ruysdael, Van Dijck en Van de Velde. Verreweg de meeste schilderijen (57) zijn tijdelijk in bruikleen van het Frans Hals-museum in Haarlem, dat hiervoor een vergoeding van 450.000 gulden ontvangt. Directeur D.P. Snoep van het Frans Halsmuseum zei gisteren in Madrid het uitlenen van topstukken uit zijn collectie “met gemengde gevoelens” te ondergaan, maar hij heeft het geld voor zijn restauratiefonds nodig. De werken zijn tot 16 april te zien in Madrid en van 27 april tot 21 mei in Barcelona.