Gist-Brocades boekte in '93 grotere winst

DELFT, 15 MAART. Gist-Brocades heeft vorig jaar 127 miljoen gulden winst gemaakt, 22,6 procent meer dan in 1992 toen met een winst van 103,6 miljoen werd afgesloten. Inclusief buitengewone lasten en baten groeide het resultaat met 30,4 procent.

Dit heeft het biotechnologie-bedrijf gisteren bekend gemaakt. De winst is vooral te danken aan de industriële farmaceutische produkten (antibiotica). De marges op deze produkten zijn door stabiele verkoopprijzen toegenomen, maar ook door saneringsmaatregelen in het bedrijf. Ook met de verkoop van enzymen ging het in 1993 beter. Wat betreft de ingrediënten van voedingsmiddelen - zoals bakkersgist - was het resultaat stabiel ten opzichte van 1992. Gist had te lijden van hevige concurrentie op de Amerikaanse markt, maar wist dat te compenseren door de efficiëntie op te voeren.

De netto-omzet van Gist is vorig jaar gegroeid van 1.565 miljoen tot 1.703 miljoen gulden. Die groei wordt ook goeddeels verklaard door een groeiende vraag naar anti-biotica. Ook deelnemingen in en overnamen van bedrijven in Zuid-Amerika en Azië droegen bij aan de omzetgroei. De koersval van de Italiaanse lire en het Engelse pond leverde vorig jaar een tegenvaller op van ongeveer vijftig miljoen.

Liquide middelen en rentedragende schulden daalden vorig jaar. Gist beschikte in 1992 nog over 443 miljoen aan liquide middelen, vorig jaar was dat meer dan gehalveerd. De rentedragende schulden namen af van 586 miljoen in 1992 tot 364 miljoen aan het eind van '93.

De winst per aandeel van twee gulden bedraagt 3,70 gulden tegenover 2,93 in '92. Voorgesteld wordt het dividend over '93 vast te stellen op 1,50 gulden in contanten. In plaats van contant geld kunnen aandeelhouders tot 1 juli kiezen voor een uitkering in aandelen ten laste van de agioreserve. Ook voor dit jaar verwacht Gist-Brocades een verder verbetering van het resultaat.