Foto

Foto: ZOLDER - Op het terrein van de steenkolenmijn in Zolder in Belgisch Limburg is de sloop in volle gang. De in september 1992 gesloten mijn van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen, de laatste die nog produceerde, is ondergronds al niet meer toegankelijk, nadat de schachten met beton zijn afgesloten. Wat er bovengronds zal verrijzen, is nog niet duidelijk. Gedacht wordt aan huizen en bedrijven. Ook kan de steenberg worden ingericht voor de recreatie, maar dan moet eerst de sterk vervuilde grond worden gereinigd. De sanering van het mijnterrein moet in 1996 zijn voltooid. (Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)