Economisch herstel krijgt meer vaart in Noorwegen

PARIJS, 15 MAART. Het herstel van de Noorse economie na de recessie aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig zal steeds meer vaart krijgen. Groeide het bruto binnenlands produkt (bbp) het afgelopen jaar nog maar met 2 procent, dit jaar wordt dat 3,3 procent en in 1995 zelfs 3,8 procent. Dit voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijkse rapport over Noorwegen.

Het economische herstel moest aanvankelijk vooral komen van de overheidsbestedingen en de investeringen in de olie-industrie, de belangrijkste inkomstenbron van Noorwegen. Maar de laatste tijd is er een bredere basis gekomen doordat ook de particuliere bestedingen aantrekken.

Toch zal de olie- en gasindustrie in de Noordzee ook de komende periode nog de belangrijkste bijdrage leveren aan de groei van het bbp. De OESO verwacht dat de groei van de economie op het vasteland dit jaar beperkt zal blijven tot 2,3 procent om in 1995 aan te trekken tot 3,0 procent.

De toeneming van de bedrijvigheid zal volgens het rapport voorlopig weinig invloed hebben op de werkloosheid, die rond 6 procent van de beroepsbevolking bedraagt. De relatief hoge werkloosheid zal ertoe bijdragen dat de inflatie onder controle blijft. De OESO verwacht dat de geldontwaarding afneemt van 2,3 procent in 1993 tot 1,8 procent dit jaar. Voor 1995 wordt weer enige stijging verwacht tot 2,1 procent. Dit lage niveau geeft Noorwegen ruimte om zijn internationale concurrentiepositie verder te verbeteren. Verwacht wordt dat het overschot op de handelsbalans blijft oplopen.