CP'86 in Zwolle uitgenodigd voor college-besprekingen

ZWOLLE, 15 MAART. De extreem-rechtse partij CP'86 mag in Zwolle meepraten bij de college-onderhandelingen. De plaatselijke PvdA heeft met instemming van alle andere partijen behalve GroenLinks het CP'86 kandidaat-raadslid H. Ruitenberg daarvoor uitgenodigd. Ruitenberg heeft al een bespreking meegemaakt.

Ruitenbergs inbreng tijdens de eerste onderhandelingsronde was bescheiden. Hij zei “als nieuweling de zaak eerst aan te zullen kijken”. Hij was “niet verrast” door de uitnodiging mee te praten. “Ik heb me altijd positief opgesteld. Ik distantieer me van het racistisch stempel dat ze onze partij opplakken.”

Ruitenberg is hoofdbestuurslid van CP'86 en voerde campagne onder de leus 'eigen volk eerst'. Hij zal die “rode lijn” ook in de raad blijven verdedigen, zo kondigt hij aan.

Met zijn ene zetel maakt Ruitenberg overigens geen enkele kans in het Zwolse college te komen. Na nog twee openbare overlegronden zullen de partijen die wethouders willen leveren verder in beslotenheid gaan vergaderen. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle was behalve De Groenen geen enkele partij bereid het debat aan te gaan met het toen nog kandidaat-raadslid Ruitenberg. Organisatoren van bijeenkomsten die een extreem-rechtse kandidaat uitnodigden, konden zelfs op een boycot van de andere partijen rekenen. Nu Ruitenberg evenwel gekozen is gaat men een discussie met hem niet meer uit de weg.

Het initiatief om Ruitenberg uit te nodigen voor de college-onderhandelingen komt van zittend wethouder C. Meindertsma, lijsttrekster van de PvdA, de grootste partij in Zwolle. Op GroenLinks na hadden de andere fracties geen bezwaar. Meindertsma vindt dat zij “uit democratisch oogpunt” niet anders kon doen. De kiezers hebben gesproken en CP'86 een raadszetel gegeven, zo luidt haar redenering.

“De ervaring leert dat het doodzwijgen van extreem-rechts niet helpt”, zegt P. Pot, raadslid voor De Groenen, “en dan zullen we ze met argumenten moeten gaan bestrijden.” Ook zijn collega-raadsleden J. Berends (CDA) en J. de Vries van de plaatselijke partij Swolwacht (grote winnaar met 5 zetels) zijn die mening toegedaan. “Als we ze buitenspel zetten loodsen we ze weer in de underdog-positie en dat keert zich tegen ons. Laat ze maar komen, dan bestrijden we ze met argumenten”, zegt De Vries. “Als Ruitenberg ook maar één discriminerende opmerking maakt zullen we hem kapittelen”, zo geeft Berends de opstelling van de andere partijen aan. Maar GroenLinks-fractievoorzitter A. Wever is “zeer teleurgesteld”. “Ik vond 12 april vroeg genoeg om met die man geconfronteerd te worden”, zegt hij. Op 12 april worden overal in Nederland de nieuwe raadsleden beëdigd.

    • Frank Poorthuis