Bosnische arts neemt namens organisatie penning in ontvangst

VLAARDINGEN, 15 MAART. Ljiljana Maslesa loopt een beetje verloren door de Grote Kerk. Om haar heen staan bejaarde mannen in uniform te praten en schoolkinderen rennen met bossen bloemen heen en weer. De 35-jarige arts lijkt zich niet helemaal op haar gemak te voelen. Een week geleden hielp ze nog patiënten in het kapotgeschoten Sarajevo, nu staat ze in een vredige Vlaardingse kerk te wachten op de minister-president.

Dr. Maslesa is in Nederland om namens Artsen zonder Grenzen de Geuzenpenning 1994 in ontvangst te nemen. Premier Lubbers overhandigde haar de verzetsmedaille gistermiddag in de Grote Kerk in Vlaardingen. Maslesa, een van de tweeduizend hulpverleners van Artsen zonder Grenzen, belichaamt de doelstelling van deze organisatie. Haar afkomst doorkruist alle etnische grenzen in Bosnië. Ze is half Serviër, half moslim, en heeft ook Kroatische voorouders.

Artsen zonder Grenzen had Maslesa gevraagd de Geuzenpenning in ontvangst te nemen namens alle medewerkers in het veld. De erepenning wordt door de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 elk jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de mensenrechten. Het bestuur van de stichting koos dit jaar voor Artsen zonder Grenzen omdat deze organisatie “door haar humanitaire, belangeloze en onpartijdige hulp, bijdraagt aan het recht van een ieder op een menswaardig bestaan.”

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen zijn over de hele wereld actief. Als ergens hulp nodig is, stuurt een van de zes Europese vestigingen binnen 24 uur medewerkers naar het rampgebied om de situatie te inventariseren. Zij melden hoeveel artsen en hulpmiddelen nodig zijn, en zorgen ervoor dat de hulpverlening op gang komt. “De aanzet wordt gegeven door onze eigen artsen, maar voor de verdere hulpverlening werken we zoveel mogelijk met lokaal personeel”, zegt Wilma van Aartsen, Bosnië-coördinator van Artsen zonder Grenzen in Nederland. “In Sarajevo werken we met acht Bosnische vrijwilligers. In het begin van de oorlog stuurden we alleen medicijnen, die zij distribueerden, maar de oorlog duurt zo lang dat we nu ook structurele hulp geven. Dokter Maslesa vertelde ons dat er een enorme behoefte is aan psychologen. Mensen met oorlogstrauma's kunnen nergens terecht. Deze week vertrekt daarom een psycholoog naar Sarajevo om een trainingsprogramma voor lokale artsen op te zetten.”

Premier Lubbers noemde het bij de uitreiking passend dat de Geuzenpenning in ontvangst werd genomen door een arts uit Sarajevo. “Sarajevo is een stad waar verschillende bevolkingsgroepen in staat waren samen te leven. Er werden grenzen overschreden. Artsen zonder Grenzen laat zien dat men moet opkomen voor iedereen, of hij nu Serviër, moslim of Kroaat is.”