Bolkesteins grootvader

Tot mijn bevreemding las ik in het vraaggesprek met Bolkestein dat zijn grootvader, de laatste vooroorlogse minister van onderwijs, dr. G. Bolkestein, bij zijn aantreden als minister in het Tweede Kabinet de Geer op 10 augustus 1939, geen lid van een politieke partij zou zijn geweest.

Dat de kennis van Bolkestein volkomen onjuist is, wordt bevestigd door dr. L. de Jong in deel 1 van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, in de passage over de vorming van het Tweede Kabinet de Geer. Hierin stelt hij onder meer dat dr. G. Bolkestein een bekend lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond was.

Daarnaast is het dus onjuist, dat dr. G. Bolkestein zijn ministerschap zou zijn begonnen in het oorlogskabinet Gerbrandy, aangezien deze daarvoor reeds als minister van onderwijs deel uitmaakte van het Tweede Kabinet de Geer.

    • Koudekerk A
    • D. Brouwer de Koning