Betuwelijn

De provincie Gelderland heeft 750 miljoen gulden toegezegd gekregen om de geluidsoverlast van de Betuwelijn te verminderen. Eerst wordt geluidsoverlast veroorzaakt en dan moet die last verminderd worden. Geheel weggewerkt kan hij blijkbaar niet.

Bij allerlei bezwaren tegen de Betuwelijn is naar mijn mening toch nog te weinig aandacht gegeven aan het verdriet dat wordt veroorzaakt. Niet alleen worden mensen gek van het lawaai, hoe verwerkt men het verdriet van de gedwongen verhuizingen? Niet alleen wordt het landschapsschoon aangetast, ook worden vriendschapsbanden en burenhulp tussen bewoners aan weerszijden van de lijn afgesneden. Hoeveel onnodige extra patiënten zullen worden toegevoegd aan de gezondheidszorg? Is dat de contributie die de Betuwelijn schenkt aan de oplossing van het werkloosheidsprobleem?

Als er dan toch zo veel geld voorradig is voor een nieuw project, dan zou ik kiezen voor een mooie nieuwe stad met goed openbaar vervoer, waar mensen met allerlei bekwaamheden en ambities gezond kunnen wonen en werken. Een stad waar men elkaar nodig heeft, kent en dus vanzelfsprekend opvangt in tijden van nood, ziekte en verdriet. Nog steeds geldt het oude spreekwoord: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

    • J.E. Kuitse-Sebus