Amerikaanse acquisitie smaakt VNU naar meer

HAARLEM, 15 MAART. VNU heeft de jacht op de Amerikaanse markt ingezet. Het Haarlemse uitgeversconcern heeft de zaken in Europa op orde gebracht en staat voor de grote sprong: in het afgelopen jaar genereerde de uitgever zelf al bijna een kwart miljard gulden aan kasstroom die voor acquisities is te besteden. Bovendien kondigde VNU gisteren aan meer nieuwe aandelen uit te geven dan gepland, waardoor mogelijk nog eens een kleine kwart miljard voor overnemingen klaarligt.

In januari leek de emissie van VNU nog bijna geheel in het teken te staan van de financiering van de voor 220 miljoen dollar (416 miljoen gulden) overgenomen Amerikaanse uitgever BPI. Uitgaande van de koers van vanmiddag van 187,00 gulden kan de gisteren gepresenteerde emissie van 3,6 miljoen aandelen VNU echter 673 miljoen gulden opleveren, 257 miljoen gulden meer dan nodig is voor BPI.

Emissieleiders ABN Amro en Goldman Sachs hanteren het ook bij de laatste KLM-emissie gehanteerde zogenoemde 'bookbuilding'-systeem, waarbij institutionele beleggers eerst aangeven voor hoeveel tegen welke prijs zij willen afnemen en pas later, in dit geval uiterlijk 30 maart, wordt de prijs bekendgemaakt. De beide banken krijgen behalve de 3,1 miljoen gewone aandelen nog eens opties op 500.000 nieuwe aandelen om de koers na uitgifte te stabiliseren. De nieuwe financieel specialist in de raad van bestuur van VNU, C.A.M. Busch, hoopt met het 'bookbuilding'-systeem een emissiekoers te krijgen die gelijk is aan de beurskoers.

Voor de overnameslag in Amerika is VNU niet alleen afhankelijk van nieuw kapitaal. De met bijna twintig procent gestegen netto winst (voor buitengewone last) van 166 miljoen gulden bij gelijkblijvende dividend-uitkering genereert een nieuwe overvalkas. Daar komt bij dat de afschrijvingen voor een deel ook voor acquisities kunnen worden gebruikt. Busch berekent dat VNU inmiddels tien procent van de omzet aan kasstroom genereert (223 miljoen gulden) die aan acquisities kan worden besteed. “Dat ligt op het niveau van de andere grote uitgevers”, verklaarde Busch. Hij doelt daarmee op Reed Elsevier en Wolters Kluwer.

VNU heeft een oplossing gevonden voor de laagrenderende grafische industrie door de overdracht aan Roto, al blijft VNU nauw betrokken. VNU heeft de publiekstijdschriften gesaneerd en heeft zich in de profijtelijke commerciële televisie (RTL4, RTL5 en de Vlaamse VTM) gewerkt, zij het met een minderheidsbelang. De lastige advertentiemarkt heeft het rendement op de dagbladen met vier procent aangetast, maar de marge van bijna 13 procent blijft hoog. Het schoongemaakte VNU is nu klaar voor de Amerikaanse sprong. “In Amerika kunnen wij best nog een paar honderd miljoen dollar erbij gebruiken”, aldus drs. J.L. Brentjens.

Beleggers hebben het expansiebeleid van VNU omarmd: de koers stond vorig jaar nog op amper 100 gulden, nu tikt hij tegen de 190 gulden. Daarmee betalen beleggers nu ruim 19 keer de jaarwinst voor een aandeel VNU. Dergelijke voor Nederlandse begrippen hoge koers-winstverhoudingen zijn bijna een noodzaak voor expansie in Amerika. Voor BPI werd volgens Busch bijna 19 keer de jaarwinst betaald. “Dat is hoog, maar niet ongewoon.” Hij doelt dan op de voor rentelasten 'geschoonde jaarwinst'. Als je uitgaat van BPI's netto resultaat volgens VNU-boekhouding van 18,7 miljoen gulden dan praat je bij een overnamesom van 416 miljoen gulden al over ruim 22 maal de jaarwinst. De vraag is hoe VNU dat bedrag denkt terug te verdienen.

Aanvankelijk leken VNU-kringen vooral enthousiast over de mogelijkheden van de databanken van BPI, maar deze rechtvaardigen met een jaaromzet van net 10 miljoen dollar geen investering van ruim 400 miljoen gulden. Nee, BPI is vooral de uitgever van gespecialiseerde bladen en de vraag is of een Nederlandse bladenspecialist daar iets aan kan toevoegen. Dat is ook niet nodig. Volgens Busch heeft BPI een uitstekend management en hebben ze de zaken zelf op orde gebracht. Hij verwacht dat BPI na moeilijke jaren de winst snel kan verbeteren, winst die door een geringe belastingdruk de pijn van de hoge prijs kan verzachten. Van synergie-effecten met databanken en andere VNU-activiteiten gaat hij niet uit. De ware rechtvaardiging van de hoge prijs ligt dan ook ergens anders. Busch: “Met hen hebben wij in Amerika een platform voor verdere expansie”.

    • WABE van ENK