Aantal vrouwelijke ondernemers stijgt sinds 1979 explosief

DEN HAAG, 15 MAART. Het aantal vrouwelijk ondernemers in Nederland is sinds 1979 gestegen van 10 naar 23 procent. Dit blijkt uit het rapport 'Vrouwen als ondernemers: een kwestie van beleid' dat minister Andriessen (economische zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In dezelfde periode is het aantal vrouwen met een baan buitenshuis gegroeid van 35 naar ruim 50 procent.

De minister vindt dat het beleid van de overheid gericht op het zelfstandig ondernemerschap van vrouwen vruchten heeft afgeworpen. Maar het kan nog beter; in het rapport wordt de conclusie getrokken dat voorlichting en adviezen vaak te weinig zijn toegesneden op de specifieke situatie van vrouwelijke ondernemers. Ook de samenwerking tussen de verschillende instanties op dit gebied is onvoldoende. Om dat te verbeteren, wil de minister subsidie beschikbaar stellen voor samenwerkingsprojecten in een regio die tot doel hebben het vrouwelijke ondernemerschap, bijvoorbeeld voor vrouwen die weer aan het werk willen gaan, te stimuleren.

Andriessen stelt overigens vast dat voor alle ondernemers, dus ook de vrouwelijke, een goed algemeen ondernemersklimaat het belangrijkste is. Alleen bij bepaalde knelpunten ziet hij een taak voor de overheid. Hij vindt het belangrijk dat meisjes al in een vroeg stadium vertrouwd raken met het idee van een eigen bedrijf. HIj heeft daarom de ontwikkeling van lesmateriaal in het voortgezet en hoger onderwijs, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan het vrouwelijk ondernemerschap, financieel gesteund. Samen met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zal Economische Zaken verder de aanstelling van emancipatiewerkers bij een aantal organisaties ondersteunen.