Textiel Twenthe ziet in 1994 weer positief resultaat

Terughoudendheid in de consumentenbestedingen en toegenomen concurrentie uit voormalige Oostbloklanden hebben de Koninklijke Textielgroep Twenthe uit Almelo vorig jaar parten gespeeld. De omzet daalde met dertien procent tot 118,6 miljoen gulden. Al eerder maakte de textielonderneming bekend dat in 1993 een verlies is geleden van 8 miljoen gulden tegen een winst van 3,9 miljoen gulden in 1992. Het dividend wordt gepasseerd.

Het resultaat werd fors omlaag gedrukt door reorganisatiemaatregelen, waarmee 5,2 miljoen gulden na belastingen was gemoeid. De reorganisatie is inmiddels voltooid en heeft het aantal arbeidsplaatsen doen dalen met 75 tot ongeveer 400.

Het bedrijf meent dat uitgaande van een gelijkblijvende omzet, in 1994 een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zal worden behaald. In 1993 was dit voor belasting 4,3 miljoen gulden negatief.