Steeds minder schouders om zwaardere lasten te dragen

Ouderen zijn een belangrijke factor geworden in de Nederlandse politiek. De AOW-plannen van het CDA deden de afgelopen weken een storm van protest opsteken. Ouderenbonden en ouderenpartijen roeren de trom. Hoe vergrijst Nederland? En: hoe de belangen van de ouderen te behartigen? Cijfers, feiten en een vinnig debat.

Nederland vergrijst dubbel. Ouderen vormen een gestaag groeiende groep binnen de totale Nederlandse bevolking. Zij worden bovendien steeds ouder. Het politieke belang van de ouderen stijgt navenant. Steeds moeilijker keuzes dienen zich aan - in de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de volkshuisvesting.

Daverschot: “Dat eist heel veel. We moeten op enig moment toe naar een waterdichte kaart met vingerafdruk of een foto. Met de huidige Clubcard zijn grote problemen geweest. Op één naam stonden soms honderd van die kaarten geregistreerd.”

    • Ward op den Brouw