KNP BT emissie cum.pref.aandelen

De raad van commissarissen van papierconcern KNP BT heeft het licht op groen gezet voor een claimemissie van cumulatief preferente aandelen om de geslonken vermogenspositie van het bedrijf te versterken.

De solvabiliteit van KNP BT is door een verlies van 343 miljoen gulden vorig jaar gezakt tot rond de 30 procent. Wanneer het concern met de aandelenuitgifte zal komen is nog niet duidelijk. Ook de hoogte van de emissie is onbekend. KNP BT rekent echter op een kapitaalversterking van enkele honderden miljoen guldens om daarmee de solvabiliteit op 35 à 40 procent te brengen.

KNP BT heeft voorgesteld een dividend van 0,45 cent per gewoon aandeel uit te keren, ondanks het miljoenenverlies in 1993, omdat volgens KNP BT de resultaten dit jaar dermate zullen verbeteren dat een dividenduitkering over 1993 op zijn plaats is.

Om de uitgifte van cumprefs mogelijk te maken wordt aan de aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging voorgelegd. Cumulatief preferente aandelen zijn redelijk populair bij beleggers. De stukken geven recht op een jaarlijks dividend, ook als de onderneming geen winst maakt.