Israel verbiedt joodse bewegingen

TEL AVIV, 14 MAART. De Israelische regering heeft gisteren eenstemmig twee extremistische joodse organisaties, Kach en Kahane Chai (Kahane leeft), buiten de wet gesteld. Zij werden door de regering-Rabin bestempeld als “terroristische organisaties” en op één lijn gesteld met de fundamentalistisch-islamitische Palestijnse organisatie Hamas.

Deze voor Israelische begrippen zeer drastische maatregel werd genomen aan de vooravond van de besprekingen die premier Yitzhak Rabin woensdag in Washington met president Clinton zal voeren over onder andere het weer op gang brengen van het vredesproces. In Jeruzalem gaat men ervan uit dat het scherpe optreden tegen beide extremistische organisaties een positieve invloed heeft op de PLO om het vredesoverleg met Israel te hervatten.

Vanmorgen is een hoge Israelische afvaardiging naar Tunis vertrokken om met PLO-leider Yasser Arafat te onderhandelen over hervatting van het vredesoverleg. Radio Israel berichtte vanmorgen dat misschien nog eind deze week de Israelische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, en PLO-vertegenwoordiger Abu Mazen weer zullen gaan praten. De PLO, Syrië, Jordanië en Libanon schortten de besprekingen met Israel op, nadat een tot Kach behorende kolonist op 25 februari dertig biddende Palestijnen in de moskee in de Grot der Aartsvaderen in Hebron had vermoord.

Palestijnse woordvoerders in de bezette gebieden hebben gisteren terughoudend positief op het regeringsbesluit gereageerd. Zij blijven erbij dat de Palestijnen in de bezette gebieden internationale bescherming moeten krijgen en staan erop dat een begin wordt gemaakt met de ontmanteling van joodse nederzettingen, in de eerste plaats die in Hebron.

Pag.4: Kach-leider dreigt

Hoewel premier Rabin de gewapende aanwezigheid van een paar honderd gewapende joden temidden van 60.000 Palestijnen als “een tijdbom” heeft omschreven verzet hij zich tegen druk van een groot aantal ministers om een onmiddellijk vertrek uit Hebron te gelasten.

Het buiten de wet stellen van Kach en Kahane Chai opent de weg voor het arresteren en veroordelen tot gevangenisstraffen van vijf tot twintig jaar van leden van beide organisaties en machtigt de politie de kantoren van de twee groepen te sluiten. Een van de markantste Kach-figuren, Michael Ben-Horin, die zich ook wel de “president van de staat Judea” noemde, is gisteren in de nederzetting Moshav Nov op de hoogvlakte van Golan gearresteerd en in administratieve hechtenis genomen. Tegen andere Kach-leiders zijn eveneens arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Baruch Marzel, een van de ondergedoken Kach-leden, heeft gisteren via radio Israel aangekondigd dat Kach ongeacht de regeringsmaatregelen de strijd tegen opgave van delen van het land van Israel aan de PLO zal voortzetten. In Israelische veiligheidskringen nemen dergelijke uitspraken van de in het nauw gedreven Kach-beweging heel ernstig op. Volgens deze kringen bestaat de harde kern van Kach uit slechts enkele tientallen leden, terwijl de Kahane Chai beweging enkele honderden leden telt. Aangezien zij op de hulp en sympathie van een groot deel van de 120.000 joodse kolonisten in de bezette gebieden kunnen rekenen beschikken zij over enige bewegingsvrijheid en mogelijkheden zich aan arrestatie te onttrekken.

Nationalistische oppositiepartijen hebben met uitzondering van de Moledet-partij (Vaderland) het optreden van de regering tegen Kach en Kahane Chai als noodzakelijk kwaad begroet. “We hebben dergelijke organisaties niet nodig en er komt niets goeds van”, zei de de vroegere Likud-premier Yitzhak Shamir. Moledet-leider Rehavam Ze'evi wond zich erover op dat Israel wel beide joodse organisaties buiten de wet stelt maar tolereert dat de “terroristische PLO een kantoor in Jeruzalem heeft”.