Hillary erkent 'fouten' in de Whitewater-affaire

WASHINGTON, 14 MAART. Hillary Clinton, de vrouw van de Amerikaanse president, heeft in vraaggesprekken met de weekbladen Time en Newsweek toegegeven dat zij “fouten” heeft gemaakt bij haar aanpak van de Whitewater-affaire. Zij reageert daarin voor het eerst op de zaak-Whitewater. “Er zijn duidelijk nogal wat misstappen gemaakt. Ik zal de eerste zijn om dat toe te geven”, zei ze. Tegelijkertijd vond ze de kwestie “buiten proporties opgeblazen”.

“We hadden de investering nooit moeten doen”, aldus Hillary Clinton in Time over de investering die zij en haar man in 1979, toen Bill Clinton nog gouverneur van Arkansas was, in het ontwikkelingsproject Whitewater deden. Hillary was bovendien advocaat van de spaarbank die betrokken was bij de investering.

Naar haar zeggen ontdekten zij en haar man tijdens de verkiezingscampagne van 1992 dat zij niet alle belastingen op de grondtransactie hadden betaald, en zijn daarna de achterstallige belastingen alsnog betaald. “Een grote fout” was in haar ogen dat ze niet door had hoe het publiek zou reageren op deze kwestie, ook al was er volgens haar geen wet overtreden. Dit leidde er onder meer toe dat journalisten zelf op zoek gingen naar de feiten.

Tegenover Newsweek verklaarde Hillary Clinton te hopen dat de speciale aanklager snel zijn werk zal afronden, zodat de regering verder kan met de “nationale prioriteiten”. “We willen dat de onafhankelijke aanklager zijn werk zo snel mogelijk zal doen, zodat we deze zaak van 's lands radarscherm kunnen verwijderen en dat we verder kunnen met wat mijn man voor het land probeert te doen.” Vergelijkingen met de Watergate-zaak die president Nixon twintig jaar geleden tot aftreden dwong, vindt zij misplaatst. (Reuter, AP)