Euro Disney rekt leven na akkoord

PARIJS, 14 MAART. Er is een akkoord bereikt over een financiële reconstructie van het amusementspark Euro Disney nabij Parijs om de toekomst van het in ernstige problemen geraakte bedrijf te verzekeren. Dat heeft Euro Disney vanmorgen meegedeeld.

Het akkoord dat is bereikt tussen het Amerikaanse moederbedrijf The Walt Disney Corporation en een comité van banken dat geld in Euro Disney heeft gestoken, moet nog wel worden goedgekeurd door alle zestig bij het bedrijf betrokken banken, aldus een communiqué van Euro Disney. Euro Disney, dat over het boekjaar 1992/93 een verlies leed van 5,3 miljard franc, ongeveer 900 miljoen dollar, hoopt dat het reconstructieplan in 1995 zal leiden tot een winstgevende exploitatie.

De onderhandelingen, die in het diepste geheim in Parijs werden gevoerd op basis van een accountantsverklaring van KPMG, gingen over de herziening van Euro Disney's totale schuld van 20,3 miljard franc, ongeveer 3,4 miljard dollar. Het moederbedrijf Walt Disney, dat 49 procent van de aandelen van Euro Disney bezit, had gedreigd alle financiële steun aan het bedrijf stop te zetten als niet uiterlijk op 31 maart een akkoord met de betreffende banken zou zijn bereikt.

Het plan voorziet met name in een vergroting van het aandelenkapitaal met 6 miljard franc, waarvan de banken 51 procent en Walt Disney 49 procent voor hun rekening zullen nemen. Daaraan voorafgaand zal een nominalewaardedaling van de aandelen worden doorgevoerd. Volgens het financiële reddingsplan zullen de zestig bij het amusementspark betrokken banken achterstallige rentebetalingen over achttien maanden kwijtschelden, terwijl Walt Disney heeft beloofd Euro Disney voordelige leningen te zullen verstrekken. Het Amerikaanse moederbedrijf zal verder over een periode van vijf jaar afzien van de vaste contributies die Euro Disney moet betalen. En voor de periode daarna zullen die contributies worden verlaagd.

“Wij zijn zeer verheugd dat we een eerlijk en degelijk financieel herstructureringsakkoord hebben kunnen bereiken voor Euro Disney”, zo verzekerde vanmorgen voorzitter Michael Eisner van het moederbedrijf Walt Disney. “Dit garandeert dat het park, dat in Europa een ongeëvenaard goede ontvangst heeft gekregen, op een financieel gezonde basis zal kunnen blijven functioneren.” Euro Disney, gelegen op dertig kilometer ten oosten van Parijs in Marne-La-Vallee, is sinds zijn opening bijna twee jaar geleden inderdaad Europa's meest bezochte pretpark. Toch waren nog hogere aantallen bezoekers begroot zodat Euro Disney in problemen is geraakt bij de afhandeling van zijn loodzware schuldenlast.

Euro Disney-president Bourguigon sprak vanmorgen de verwachting uit dat het financieringsakkoord zal leiden tot een halvering van de schuld die nu nog 3,4 miljard dollar beloopt. (AFP)