D66 wil eenmalige uitkering AOW'ers en niet-werkenden

DEN HAAG, 14 MAART. Na het CDA gaat ook D66 de AOW-plannen voor de komende vier jaar enigszins aanpassen. D66-leider H. van Mierlo kondigde dit weekeinde aan dat zijn partij in 1995 gepensioneerden en andere mensen met een uitkering eenmalig 80 tot 100 gulden wil geven om deze groepen niet achter te laten blijven bij werkenden.

In de oorsponkelijke voorstellen van D66 moeten volgens het Centraal Plan Bureau de AOW'ers evenveel koopkracht inleveren als in de aanvankelijke opzet van het CDA: om en na bij de zes procent. D66 wil per jaar bekijken hoe die koopkrachtdaling kan worden tegengegaan. Dat is mede afhankelijk van de economische groei van dat jaar. De eenmalige uitkering voor 1995 betaalt D66 uit een potje van 200 miljoen gulden dat de partij in het programma had gereserveerd voor sociale hulp door de gemeenten.

De grootste Nederlandse ouderenbond, de Unie KBO, heeft laten weten de komende week VVD en D66 “hard te gaan aanpakken” wegens hun ouderenbeleid. Volgens bestuurslid J. Sturkenboom zijn VVD en D66 net zo hard voor ouderen als het CDA en moeten ook zij “met de billen bloot”. Sturkenboom heeft VVD-Kamerlid E. Terpstra inmiddels laten weten dat zij zich moet “doodschamen”. VVD-leider F. Bolkestein heeft dit weekeinde echter al aangekondigd dat zijn partij niet met aanpassingen zal komen op het punt van de AOW. Weliswaar is de berekende koopkrachtdaling voor ouderen hierin nog groter dan bij CDA en D66, maar dat gebeurt alleen in de volgens de liberalen volstrekt onwaarschijnlijke situatie dat de lonen de komende jaren niet zullen stijgen. De VVD heeft de hoogte van de AOW gekoppeld aan de lonen. Als die lonen enkele procenten zullen stijgen, heeft dat meteen positieve gevolgen voor de koopkracht van de AOW'ers, aldus de VVD.

PvdA-fractievoorzitter Th. Wöltgens heeft zijn CDA-collega Brinkman zondag in een open brief gevraagd snel helderheid te verschaffen over diens AOW-brief aan het CDA-bestuur. Daarin wordt de koopkrachtdaling van ouderen beperkt. Wöltgens constateert een tegenstelling tussen een uitspraak van Brinkman, vorige week vrijdagavond, dat bevriezing van de AOW “geen doelstelling van CDA-beleid is” en een uitlating van de fractieleider op 26 februari in deze krant: “Ik verdedig de CDA-visie dat er over de hele linie, inclusief uitkeringen en pensioen, voorlopig eens even een nullijn moet zijn”. Ook wijst Wöltgens erop dat het CDA, ondanks zijn nieuwe doelstelling, in de financiële verantwoording van het verkiezingsprogramma gewoon zes miljard blijft inboeken die verdiend wordt door de uitkeringen en de AOW voor vier jaar te bevriezen.