CDA, PvdA en D66 fel tegen; VVD: alleen asielzoekers uit Europa

DEN HAAG, 14 MAART. VVD-leider F. Bolkestein vindt dat Nederland alleen nog asielzoekers moet toelaten uit Europa. Niet-Europese asielzoekers moeten in hun eigen regio worden opgevangen.

Bolkestein maakte gisteravond een plan met zes punten bekend om “de stroom asielzoekers te beheersen”. CDA, PvdA en D66 wijzen het voorstel “resoluut” van de hand. Bolkestein vindt dat de toestroom onbeheersbaar is geworden. “Iedereen ziet dat dit zo niet langer kan”, zei hij gisteren in het tv-programma Brandpunt. “We moeten ons beperken en de opvangcentra alleen reserveren voor mensen uit de eigen regio. Daar ligt onze eerste loyaliteit.” Hij beschuldigt met name de PvdA ervan de toestroom asielzoekers uit de hand te laten lopen. “PvdA-ministers zoals Pronk, d'Ancona en Van Thijn zeggen: zet de deuren maar open.”

De PvdA wijst de aantijging van de hand. “Ik ben stomverbaasd”, aldus het PvdA-Kamerlid M. van Traa. “Bolkestein gaat in tegen de grondregel om geen onderscheid te maken tussen Europese en niet-Europese vluchtelingen. Dat is in strijd met de regels die tot het beschaafde minimum behoren. Hij wil wel blanke maar geen zwarte asielzoekers.” Ook D66-leider Van Mierlo keert zich heftig tegen Bolkestein. “Ik vind het schandalig om onderscheid te maken tussen Europese en niet-Europese vluchtelingen. Hij raakt zo het hart van de Nederlandse traditie. Als Bolkestein zo doorgaat kan hij aanschuiven bij Le Pen.” Het CDA spreekt zich ook tegen het voorstel uit. “We vinden dat het toelatingsbeleid moet worden aangescherpt met een lijst veilige landen maar niet met een onderscheid naar herkomst”, aldus de CDA-fractie.

Bolkestein zei zijn voorstel te doen om aan te tonen dat beperking van het aantal asielzoekers “urgent” is. Hij vindt dat veel landen in Oost-Europa tot de categorie “veilige landen” behoren en dat burgers uit die staten kunnen worden teruggestuurd. Volgens hem moet er in Europa ook een evenredige verdeling van het aantal asielzoekers komen. Volgens Bolkestein kan het verblijf in Nederland slechts “tijdelijk” zijn en moeten Europese staten hun asielwetgeving harmoniseren. Hij maakt een uitzondering voor asielzoekers uit gebieden buiten Europa wier leven wordt bedreigd en die nog niet in de eigen regio kunnen worden opgevangen.

Vorig jaar hield het ministerie van justitie rekening met 25.000 asielverzoeken, maar het werden er bijna 36.000. Van ongeveer 7.000 asielzoekers werd de aanvraag afgekeurd. Het departement rekent dit jaar op de komst van circa 50.000 asielzoekers. De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) heeft inmiddels laten weten dat het “uiterst moeilijk” is dit aantal op te vangen.

Pag.3: Organisaties laken plan vluchtelingen

De vluchtelingenorganisaties keren zich ook tegen het zes punten plan van de VVD-leider. Volgens J.C. Concolato, hoofd van het bureau in Den Haag van het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), is het plan van Bolkestein in strijd met de internationale verdragen. Hij doelt daarbij op het internationale verdrag over de status van vluchtelingen dat in 1951 in Genève werd ondertekend. In artikel 3 staat: 'De verdragssluitende staten zullen zonder onderscheid naar ras, godsdienst of land van herkomst de bepalingen van dit verdrag op vluchtelingen toepassen'.

Een woordvoerder van de Vereniging VluchtelingenWerk zegt “geschokt en verdrietig” te zijn over het voorstel. “In feite stelt Bolkestein voor het Vluchtelingenverdrag op te zeggen. Bolkestein is de eerste politicus in Europa die dat doet. Zulk soort uitspraken verwacht je niet van een democratische partij, zeker niet in verkiezingstijd. De VVD speelt hiermee extreem-rechts in de kaart”, aldus VluchtelingenWerk.

Concolato van het UNHCR wijst er verder op dat uit de statistieken van het ministerie van justitie blijkt dat het aantal vluchtelingen uit Derde-wereldlanden dat in Nederland asiel aanvraagt een “kleine minderheid” vormt. In 1993 kwamen in Nederland ruim 14.000 asielverzoeken van Europeanen; het merendeel burgers uit het voormalige Joegoslavië. Uit Afrika kwamen 8.000 (met name Somalië) verzoeken, uit het Midden-Oosten ook circa 8.000, vooral uit Iran en Irak.

Concolato schaart het plan van Bolkestein onder de “emotionele reacties als 'de boot is vol' die in Europa steeds vaker zijn te horen. Dit zijn korte-termijnplannen die geen oplossing zijn”, aldus Concolato. “Nederland heeft relatief weinig vluchtelingen die worden erkend, als je een vergelijking maakt met de aantallen die niet worden erkend. Het werkelijke probleem ligt bij de afgewezen asielzoekers die als illegalen in Europa blijven zwerven. Hoe strikter het asielbeleid, des te groter wordt de illegalenproblematiek.”

Nu mogen we alleen de gegevens van bekennende verdachten doorgeven. Maar je zou ook ontkennende verdachten kunnen doorgeven, mits de officier van justitie die in het stadion bij risicowedstrijden aanwezig is, het een bewijsbare zaak vindt. De voorstellen zouden moeten leiden tot een forse vergroting van het aantal stadionverboden.