CDA in conflict met Kooijmans over diens gesprek met Princen

DEN HAAG, 14 MAART. Tussen CDA-minister Kooijmans (buitenlandse zaken) en de CDA-fractie in de Tweede Kamer is een ernstig verschil van mening gerezen over zijn voorgenomen ontmoeting in Jakarta met mensenrechtenspecialist P. Princen. CDA een VVD zijn van mening dat die ontmoeting begin april niet moet doorgaan omdat Princen een overloper is, die zich gekeerd heeft tegen zijn Nederlandse mede-soldaten in het voormalige Nederlands-Indië.

Kooijmans is echter van mening dat hij Princen wel kan ontmoeten. In het verleden heeft hij als rapporteur van de VN-mensenrechtencommissie contact met Princen gehad. Toen Princen vorig jaar een visum werd geweigerd om op privé bezoek naar Nederland te komen werd hem dat door Buitenlandse zaken geweigerd. Kooijmans was op dat moment met vakantie en liet later doorschemeren dat hij niet tegen een visumverstrekking was om de zieke Princen gelegenheid te geven kinderen en kleinkinderen te bezoeken.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken heeft begin vorige week gezegd dat de Indonesische mensenrechtenorganisaties zelf uitmaken wie zij naar het gesprek met Kooijmans afvaardigen. CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer doet een klemmend beroep op de Indonesische organisaties Princen niet in hun delegatie op te nemen. “Ik ga er van uit dat zij zich realiseren dat de minister geen behoefte heeft aan de aanwezigheid van Princen”, zegt De Hoop Scheffer in een reactie.

Kooijmans zelf zou via de woordvoerder dat standpunt ook innemen, zoals eerder met premier Lubbers was afgesproken die samen met Kooijmans Indonesië bezoekt. Kooijmans volgde die lijn echter niet en Princen liet snel weten dat hij zichzelf naar het gesprek afvaardigt. Volgende week wordt in de Tweede Kamer een debat gehouden over de reis en de rapportage van gewelddadigheden in Oost Timor. De VVD bereidt een motie voor om de minister te ontraden Princen te ontmoeten. De CDA-fractie zal die motie vermoedelijk steunen als Kooijmans bij zijn besluit blijft.