Algerije zoekt naar 900 bevrijde gevangenen

ALGIERS/ NICOSIA, 14 MAART. In een grootscheepse jacht op honderden gevangenen die vrijdag door moslim-extremisten zijn bevrijd uit een zwaar versterkte gevangenis in de bergen van Oost-Algerije, heeft het Algerijnse leger het afgelopen weekeinde vijf mannen gedood en 39 opgepakt, aldus de staatsradio. De radio gaf tegelijk toe dat 900 gevangenen, moslim-fundamentalisten, onder wie 280 ter dood veroordeelden, waren vrijgekomen bij de spectaculaire bevrijdingsoperatie. Het verboden fundamentalistische Front van Islamitische Redding (FIS) sprak zelfs van bijna 1.700 bevrijde gedetineerden.

De extremisten hebben op deze manier een heel leger activisten gerecruteerd voor hun strijd tegen het regime. “Ze hebben 900 man die niets te verliezen hebben, die niet naar hun woningen kunnen teruggaan en die geen andere keus hebben dan naast de extremisten te vechten”, onderstreepte een Algerijnse functionaris.

Diplomaten noemden de operatie een verdere zware aantasting van het al fragiele staatsgezag. “Zo'n operatie organiseren is veel ingewikkelder dan van tijd tot tijd in Algiers een individu vermoorden”, zei een diplomaat. “Je krijgt niet bijna 1.000 man in vijf minuten uit de gevangenis. Dat vergt tijd en logistiek.” De gevangenis bij Batna, 350 kilometer ten oosten van Algiers, werd als ondoordringbaar beschouwd, maar de extremisten wisten de controle over het in de 19de eeuw door de Fransen gebouwde fort te krijgen en de gevangenen met vrachtauto's af te voeren. Zeker twee gevangenisbewakers zouden hun daarbij behulpzaam zijn geweest. De gevangenis herbergde in totaal ongeveer 3.000 gedetineerden. Een aantal gewone misdadigers werd volgens Algerijnse kranten na de operatie teruggestuurd.

De Algerijnse dramaturg Abdelkader Alloula, die donderdag bij een aan moslim-extremisten toegeschreven aanslag ernstig werd gewond, is vannacht in een militair ziekenhuis bij Parijs overleden. Zaterdag stierf een journalist van de staatstelevisie, Hassan Benaouda, aan de verwondingen die hij een week tevoren bij een aanslag had opgelopen. (Reuter, AP)