Zwijgplicht over kozijnrot na tentamen marketing

TILBURG, 12 MAART. Ruim achthonderd studenten bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant moeten op straffe van 'juridische consequenties' de examenopgaven van het tentamen 'Marketing I' terugsturen naar de universiteit. En de brief waarin hen deze week dringend om geheimhouding werd verzocht moeten ze ondertekend terug sturen, ten teken dat ze de brief hebben gelezen.

De 'case' van het Gorinchemse geveltimmerbedrijf Windowcare die in het tentamen werd beschreven bleek niet - zoals gebruikelijk is - gefingeerd of geanonimiseerd te zijn, maar stond vol met echte 'gevoelige' informatie over het vijf jaar oude bedrijf. De strategie om woningbouwverenigingen en andere huiseigenaren een 'totaalpakket' te bieden voor bestrijding van 'kozijnrot' wordt uitgebreid beschreven, inclusief plannen tot uitbreiding in het buitenland en verhoudingen met de concurrenten en leveranciers.

“Toen wij dat bij toeval hoorden van een stagiair zijn we direct voor de deur van de universiteit gaan liggen”, zegt marketing-directeur Th. Vugts van Windowcare. Echt boos is hij niet: “Het is een bedrijfsongevalletje.” Het bedrijf heeft nog geen juridische stappen ondernomen, Vugts wil alleen “absolute zekerheid” dat de informatie geheim blijft. Volgens hem heeft de universiteit dat “goed opgepikt”.

De verantwoordelijke docent, W. Reijnders, had Vugts beloofd dat hij de laatste versie van de case nog zou voorleggen. De case was geschreven op basis van een (geheim) verslag van een marketing-student die tijdens een stage het bedrijf had doorgelicht. “In al mijn onschuld ben ik het vergeten, omdat ik midden in de voltooiing van mijn promotie zit.” Nadat Vugts hem had opgebeld, koos Reijnders voor 'crisismanagement'. “Er zat niks anders op.”