Zojuist verschenen

L. Brunt e.a. (red.): Sociologische Gids; tijdschrift voor sociologie en sociaal onderzoek, jaar gang XLI, 1994

122 blz., Boom, ƒ 20,-

Dit is een speciaal nummer ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het eerste sociologische tijdschrift in Nederland. Het bevat drie artikelen van redacteuren en oud-redacteuren (Brunt, Thoenes en Berting) over de invloed en het karakter van het blad. De eerste concludeert dat de Sociologische Gids de voortrekkersrol heeft moeten opgeven en de laatste jaren aan belang heeft ingeboet. Bovendien bevat dit nummer een register op de veertig jaargangen, met meer dan duizend gepubliceerde bijdragen.