Zojuist verschenen

J. Hoffenaar en B. Schoenmaker: Met de blik naar het Oosten. De koninklijke landmacht, 1945-1990

535 blz., geïll., Sdu uitgeverij, ƒ 59,90

Een gedetailleerde beschrijving van de organisatie, het materieel- en personeelsbeleid, operatieplannen en oefeningen van de Nederlandse landmacht. Vanaf de verwarrende maanden in mei 1945 tot het dienstbericht van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten van 11 december 1990, waarin hij meedeelt dat het ongewenst is in oefendocumenten nog langer te refereren aan het Warschaupact en de Sovjet-Unie als vijand.