Zojuist verschenen

Rob de Ruig: De seismografen van het sentiment. Drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek

220 blz., Kok Agora, ƒ 39,90

In dit proefschrift behandelt de auteur drie Duitsers die zich hebben laten meeslepen door de idealen van de Franse Revolutie en die zich er na Napoleon gedesillusioneerd van afkeerden. De drie hoofdpersonen, Moritz, Wackenroder en Werner worden vanuit een psychologiserend biografisch perspectief benaderd.