Weekoverzicht

De laatste kans voor Air France. Zo wordt het overlevingsplan gezien dat de nieuwe president van de Franse luchtvaartmaatschappij vier en een halve maand in stilte heeft gewerkt.

Om de noodlijdende onderneming te redden moeten in drie jaar minstens vijfduizend van de veertigduizend personeelsleden afvloeien. Ook andere maatregelen moeten bijdragen aan een produktiviteitsverbetering met 30 procent, waardoor Air France op het niveau van concurrenten als Lufthansa zou komen. Bij aanvaarding is de Franse overheid bereid ruim zes miljard gulden in het bedrijf te pompen. Juist dit laatste aspect heeft tot hevige protesten geleid van de concurrentie, waaronder British Airways, KLM en SAS. Air France zou door de steun in staat zijn voor lagere prijzen te vliegen, waardoor de belangen van de andere maatschappijen worden geschaad. De Europese Commissie zal zich zeker over deze kwestie buigen. Steun zou alleen toegestaan zijn als deze leidt tot gezondmaking, maar concurrentievervalsing is uit den boze. “Het is de belangrijkste testcase voor de Commissie tot nu toe op het gebied van concurrentie- en industriebeleid,” wordt in Brussel gezegd.

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) boekte vorig jaar voor eerst winst (9 miljoen gulden). In de twee voorgaande jaren had de EBRD een verlies van respectievelijk 7 en 6 miljoen ecu. De EBRD stak vorig jaar geld in 91 nieuwe projecten, waaronder 43 in de industrie, 29 in de financiële sector en 9 infrastructurele projecten. Dat zijn er veertig meer dan in 1992. Ruim de helft ligt in de particuliere sector. Het toegezegde bedrag steeg van 1,09 miljard ecu in 1992 tot 2,28 miljard in 1993. Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag steeg van 122 miljoen naar 435 miljoen ecu. Larosière, voormalige topman van de Franse centrale bank en het IMF, voerde een groot aantal kostenbesparingen door. Zijn voorganger, Jacques Attali, moest opstappen wegens het extravagante uitgavenpatroon van de bank.

De onderhandelingen over uitbreiding van de Europese Unie zitten in een impasse. Spanje blokkeert de toetreding van Noorwegen, omdat het meer vis wil hebben. Nog belangrijker is het conflict over de toekomstige stemverhouding in een uitgebreide EU. Spanje, Italië en Groot-Brittannië willen de blokkerende minderheid ook na uitbreiding op 23 stemmen houden, ingegeven door de wens relatief aan macht te winnen. De andere landen willen naar 27, wat neerkomt op voortzetting van de huidige krachtsverhoudingen. De onzekerheid over de toetreding van Zweden, Oostenrijk en Finland, waarmee al overeenstemming was bereikt, is door het conflict onzeker geworden.

Het Zweedse autoconcern Volvo heef vorig jaar een recordverlies geleden van 3,46 miljard kroon (830 miljoen gulden). Het resultaat is volledig toe te schrijven aan de kosten van de scheiding van Renault, waarvoor 5,2 miljard kroon is gereserveerd. Volvo verwacht dit jaar een opleving van de vraag.

De handelsbetrekkingen tussen de grote landen blijven gevoelig, ondanks het vorig jaar bereikte GATT-akkoord. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor verweet Europa dat het de VS de kastanjes uit het vuur laat halen in het handelsconflict met de Japanners over het grote Japanse betalingsbalansoverschot. Brussel sloeg terug met verwijten over Amerikaanse handelsbeperkingen voor Europese export en het weer van stal halen van artikel 301 uit de handelswet om sancties tegen onder meer Japan voor te bereiden.

Een gematigd CAO-akkoord in de Duitse metaal deed de beurs opveren na een eerdere kleine dip.

President Clinton wil dertien miljard dollar uittrekken voor scholings- en opleidingsprogramma's. Niet toevallig lanceerde hij het plan aan de vooravond van de conferentie van de G-7 over werkgelegenheid.

    • Hans Buddingh'