Vooruitgang bij overleg Kroaten en moslims

WENEN, 12 MAART. Bosnische moslims en Kroaten leken gisteren dichtbij een doorbraak in hun onderhandelingen over de vorming van een federatie. In Amerikaanse kring werd vandaag een afronding van de besprekingen verwacht, waarna dinsdag in Washington een akkoord zou kunnen worden getekend.

Verwacht werd dat de Bosnische premier, Haris Silajdzic, en de Kroatische minister van buitenlandse zaken, Mate Granic, aan de laatste fase van de onderhandelingen zouden gaan deelnemen. De aanwezigheid van de twee mannen in de Oostenrijkse hoofdstad werd uitgelegd als een bemoedigend teken, dat Kroaten en moslims dicht bij een akkoord waren.

Silajdzic had gisteren een ontmoeting met de Oostenrijkse president Klestil. Na afloop van dat beraad zei hij zeer hoopvol gestemd te zijn door de Amerikaanse inspanningen om te komen tot een federatie, die volgens de Amerikaanse gezant 51 procent van het Bosnische grondgebied zou kunnen omvatten. De vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, Yasushi Akashi, temperde de verwachtingen overigens door er in Genève op te wijzen dat een akkoord tussen moslims en Kroaten in Bosnië alleen kans van slagen heeft als de Serviërs meewerken.

De voormalige opperbevelhebber van de NAVO, de Amerikaanse generaal John Shalikashvili, voerde gisteren in Split besprekingen met de militaire leiders van de moslims en de Bosnische Kroaten. Een Amerikaanse woordvoerder zei dat de besprekingen gevoerd werden “in een geest van samenwerking” en dat het overleg vandaag zou worden voortgezet. Galvin fungeert als militaire rechterhand van de Amerikaans gezant Charles Redman die bemiddelt tussen de partijen.

In de moslim-enclave Bihac heeft een sluipschutter gisteren een Franse soldaat doodgeschoten. Hij werd in zijn nek geraakt toen hij op wacht stond bij een waarnemingspost van UNPROFOR. De Franse autoriteiten zeiden ervan overtuigd te zijn dat de actie het werk was van Serviërs. Het incident deed zich voor een dag nadat Franse VN-militairen gevraagd hadden om een luchtactie van de NAVO tegen Servische stellingen bij Bihac. Toestemming voor een dergelijke aanval werd overigens niet gegeven. Het was de negentiende Franse militair die sedert het begin van de Franse deelname aan de operaties in het voormalig Joegoslavië het leven verloor.

De Amerikaanse regering heeft gisteravond bekend gemaakt tweehonderd man naar de republiek Macedonië te zullen sturen zodat daar gelegerde Scandinavische militairen in Bosnië kunnen worden ingezet. VN-commandanten dringen al geruime tijd aan op uitbreiding van het aantal VN-militairen. Er zijn momenteel al driehonderd Amerikaanse militairen in Macedonië. Ze zijn daar gelegerd om te voorkomen dat het geweld uit Bosnië zich verder uitbreidt. (Reuter, AP, AFP)