Van gepoetst naar verroest; In Nederland geregistreerde personenauto's naar bouwjaar

Grafiek: Meer dan de helft van de Nederlandse personenauto's is ouder dan zes jaar. Bijna een kwart ervan gaat zelfs al een decennium mee.

Dit blijkt uit opgave van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de instelling die het autobezit in Nederland registreert en de kentekens toekent en uitgeeft.

In Nederland rijden ongeveer 5,9 miljoen personenauto's rond. De meeste daarvan zijn een of meer malen van eigenaar verwisseld. Per jaar gaat het dan om ruim twee miljoen stuks. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek levert een auto bij verkoop gemiddeld ongeveer twee derde van de nieuwprijs op.

In het aandeel occasions in het totale wagenpark zit overigens een duidelijk stijgende lijn: in 1991 was 63 procent van de auto's tweedehands, in 1992 steeg dat naar 65 en in 1993 was het gehalte 67 procent. Veel mensen kiezen vanwege de economische stagnatie voor een gebruikte auto om zo de grote eenmalige uitgave voor een nieuw exemplaar te beperken.

De verkoop van nieuwe auto's heeft daar weer onder te lijden: de afzet zakte vorig jaar onder de 400.000 stuks, 20 procent minder dan het jaar daarvoor. De afgelopen vijfentwintig jaar hebben de autoverkopen, op een jaar na, nooit eerder beneden de barrière van 400.000 stuks gelegen. De uitzondering was 1981, toen de automobielindustrie ook een inzinking doormaakte na enkele zeer goede jaren.

In 1993 overtroffen alleen Citroën, Rover en Skoda hun verkoopcijfers van het jaar daarvoor, zij het met minieme verschillen: Skoda verkocht 83 auto's meer, Citroën 38 en Rover 36.

    • Roald van der Linde