Tien seconden is in bridge een eeuwigheid

Precies twee weken nadat de laatste kaart in de strijd om de landstitel bij de paren was beslist, is de lucht geklaard rond een protest dat zich tijdens het kampioenschap voordeed. Het Laatste Oordeel van de Protest Commissie van de Nederlandse Bridge Bond week niet af van de haastige beslissing die dezelfde commissie tijdens de wedstrijd zelf al had genomen. Dat betekent dat de voorlopige einduitslag definitief geworden is. Pech voor de protesterende partij, Hoogenkamp-Verhees. Bij volledige toewijzing zouden de appelanten zijn opgeklommen van de vijfde naar de derde plaats, goed voor uitzending later dit jaar naar het wereldkampioenschap in Amerika.

Hier is het bewuste spel:

West geverNoord

OW kw.ß7 1074

ß6 H

♦diam; HV9876

ß4 984

WestOost

ß7 A832ß7 VB5

ß6 VB8653ß6 10742

♦diam; 43♦diam; B10

ß4 Hß4 AV32

Zuid

ß7 H96

ß6 A9

♦diam; A52

ß4 B10765

West Noord Oost Zuid

Hoogenkamp Verhees

pas 1SA

2ß4 2♦diam; 2ß6 pas

pas 3♦diam; 3ß6 pas

pas dbl pas 3SA

pas pas pas

1SA = 12-14 pt., 2ß4 = informatief voor de hoge kleuren. De biedingen 2 en 3♦diam;, evenals 2 en 3ß6 zijn non-forcing. Ze zijn puur bedoeld om de strijd om de deelscore te winnen, van levensbelang in de paren. Als je niet beter zou weten is het doublet op 3ß6 straf. Voordat de noordspeler 3ß6 van een doublet voorzag had hij nagedacht. Aangezien op dit niveau vrijwel à tempo wordt geboden, lijkt een interval van een seconde of tien, wat hier gebeurde, een eeuwigheid. Lang genoeg om partner erop te attenderen dat er iets bijzonders was. Dus misschien was het doublet wel niet als straf bedoeld. Dat is iets dat de grenzen van de bridge-ethiek raakt. Het partnership mag immers op geen enkel andere wijze informatie uitwisselen dan via het bieden. Zuids wegloop naar 3SA stond daarom ter discussie. In de commotie lieten OW 3SA nog maken ook, ondanks de hartenstart. Een top voor NZ en precies genoeg punten voor Hoogenkamp-Verhees om derde te worden. OW namen hier geen genoegen mee en ontboden de arbiter. Die besliste dat de score van OW moest blijven staan: 'Eigen schuld; hadden ze maar beter moeten tegenspelen.'' Maar hij draaide de score van NZ terug naar 3ß6 gedoubleerd contract voor OW: NZ -730! Opmerkelijk, omdat 3ß6 down kan. Stel zuid start ♦Adiam;A en speelt de kleur na voor de vrouw van noord. Deze moet nu een kleine schoppen naspelen. De leider legt de vrouw, die zuid niet mag dekken met zijn ß7H. De leider speelt een rondje troef, maar noord, aan slag met de secce troefheer, speelt weer schoppen in voor boer, heer en aas. De leider mist daarna de verbinding om tijdig op ß4A-V twee schoppens uit dummy weg te gooien en ontkomt niet meer aan een schoppenverliezer.

Plus tweehonderd zou voor NZ al de top geweest zijn, voldoende voor een ticket naar Amerika. Het wekte dan ook niemands verbazing dat Hoogenkamp-Verhees onmiddellijk in beroep gingen tegen de beslissing van de arbiter. Hoogenkamp-Verhees kregen gelegenheid hun zienswijze op papier te zetten. Veertien dagen later kwam dan de uitspraak die de score ongewijzigd liet. Hoogenkamp: “Ik heb vellen volgekalkt met spellen waaruit blijkt dat onze stijl afwijkt van de meeste spelers. Doublet in de bewuste situatie is geen straf bij ons, maar altijd informatief. Ik moest inderdaad nadenken of ik over 3ß6 nog wat wilde doen. Daarom duurde het even voor ik doubleerde. Dat is niet tegen de spelregels. De definitieve uitspraak verrast mij echter niet. De commissie zou van bijna onmenselijke objectiviteit getuigen als ze in tweede instantie haar standpunt zou wijzigen.” Waarom had Louk Verhees het doublet dan niet gealerteerd? 'Zoiets doe je niet meer als je partner al heel lang heeft nagedacht. Dat wekt alleen maar hilariteit op.” Ton Kooijman ziet het anders: 'Voor ons is maatgevend wat drie van de vier goede spelers zouden doen na het doublet. Binnen de commissie besloot die meerderheid tot pas. De stukken van Hoogenkamp ten spijt.”

    • Jan van Cleeff