Stille meerderheid

Philips had een obligatielening van 250 miljoen mark aan de Duitse dochteronderneming Grundig deze maand eigenlijk moeten omzetten in aandelen Grundig.

Dat zou mooi zijn geweest: Philips had daardoor de feitelijke zeggenschap in Grundig ook formeel gemaakt door het huidige belang (31,6 procent) uit te breiden tot 50,5 procent. Toch heeft Philips drie jaar uitstel bedongen. Verandering van de kapitaalstructuur heet “niet opportuun” te zijn, nu het zwaar verliesgevende Grundig zo drastisch reorganiseert. Mogelijk acht Philips een vordering van 250 miljoen gulden balans meer waard dan 19,9 procent van de aandelen Grundig. De waardering voor die stukken zal namelijk niet hoog zijn: Grundig verloor vorig jaar 350 miljoen mark. Philips-president Timmer beklemtoonde onlangs met Grundig verder te willen, maar dat sluit deelneming van bijvoorbeeld Nokia, ook fabrikant van consumentenelektronica, niet uit. Zou dat gebeuren via overname van een pakket (laaggewaardeerde) Grundig-aandelen, dan houdt Philips de vordering van 250 miljoen mark op Grundig in ieder geval intact. (HW)