Meer particuliere hulp voor Suriname

DEN HAAG, 12 MAART. Ontwikkelingssamenwerking wil meer hulp geven aan Suriname via particuliere organisaties.

Minister Pronk heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van 180.000 gulden voor voedselhulp aan schoolkinderen en voor verzending van hulpgoederen uit Nederland via de Surinaams-Nederlandse hulporganisatie Tamara. Minister Pronk liet zich vorig weekeinde in een televisieprogramma kritisch uit over de opstelling van Suriname, dat de hulpverlening juist zo min mogelijk via particuliere organisaties wil laten verlopen. Volgens Pronk zijn Surinaamse politici bang zo hun invloed op de verdeling van de hulp te verliezen. Pronk heeft Suriname voorgesteld volgende week in New York te beraadslagen over het voortzetten van betalingsbalanssteun. Nederland heeft die vorig jaar eenzijdig ingetrokken omdat Suriname geen vorderingen maakt met een economisch en sociaal aanpassingsprogramma en geen externe instituten wil opdragen de besteding van hulpgelden en ontwikkelingsplannen te toetsen.