Lagere winst voor Simac

Simac Techniek in Veldhoven heeft in 1993 de omzet zien dalen van 81,5 miljoen tot 79,5 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat liep terug van 4 miljoen gulden tot 1 miljoen gulden. Het netto resultaat kwam uit op 1,1 miljoen tegen 2,3 miljoen over 1992, een daling van 53 procent. De winst per aandeel daalde van 1,33 gulden tot 0,61 gulden. Het dividendvoorstel luidt: 0,20 gulden per aandeel.

In 1994 wordt een sterke stijging van de omzet verwacht, deels door autonome groei en deels als gevolg van recente bedrijfsacquisities. Over de ontwikkeling van het resultaat wil de directie zich nog niet uitlaten.