Kabinet positief over komst van snelle trein

DEN HAAG, 12 MAART. Het kabinet is het over de komst van de hoge-snelheidslijn in grote lijnen eens. Een definitief besluit wordt pas volgende week genomen. Dat bleek gisteren na afloop van de ministerraad.

Eerder deze week zegde minister Alders (VROM) de Tweede Kamer toe dat het kabinet gisteren een besluit over de hoge-snelheidslijn zou nemen. De ministeries van VROM en verkeer en waterstaat, die de nota over de hoge-snelheidslijn hebben voorbereid, waren het over de details van de nota volledig met elkaar eens geworden.

In de nota wordt een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe lijn door het Groene Hart en Noord-Brabant. Om de schade in deze gebieden zoveel mogelijk te beperken, is een aantal tunnels, een zo laag mogelijke ligging van de lijn en een lus om Breda gepland. Ook wordt de lijn zo dicht mogelijk langs de stedelijke bebouwing gelegd. Hierdoor zal de hoge-snelheidslijn bijna 6 miljard gulden kosten, in plaats van de 3 miljard die oorspronkelijk waren voorzien.

In de ministerraad was men het erover eens dat 6 miljard gulden niet teveel geld is. Ook is het kabinet bereid mee te betalen aan doortrekking van het spoor in België, dat grote moeite heeft met de Nederlandse voorkeur voor een tracé via Breda. In dat geval namelijk wordt het spoor vanaf Brussel veel langer (en dus duurder) dan wanneer het via Bergen op Zoom over de grens zou gaan, de voorkeur van België. Premier Lubbers noemde het gisteren “logisch” dat Nederland meebetaalt. “Daar moet een arrangement voor komen.”

Volgende week zullen ambtenaren van VROM en verkeer en waterstaat antwoorden formuleren op de vragen die het kabinet nog had. Wanneer vrijdag een besluit wordt genomen, zal de nota vervolgens voorwerp worden van inspraak, advies en bestuurlijk overleg. Pas een volgend kabinet en een nieuwe Tweede Kamer zullen daarna het definitieve besluit over de hoge-snelheidslijn nemen.

Van de grote partijen hebben CDA en PvdA al laten weten een nieuwe lijn te accepteren, zij het onder een aantal voorwaarden. Het CDA wil dat tussen Rotterdam en Amsterdam behalve de hoge-snelheidstrein ook shuttles op de nieuwe lijn gaan rijden. In dat geval zal er elk kwartier een snelle trein tussen Rotterdam en Amsterdam kunnen rijden. De VVD zegt “te aarzelen”. Deze partij vraagt zich af of er op de nieuwe lijn niet meer tunnels zouden moeten komen. D66 wil dat het Groene Hart wordt ontzien, maar sluit een nieuwe lijn evenmin uit.