Inwijding vandaag houdt de Church of England van onder tot boven gespleten; Ophef over Britse vrouwelijke priesters

LONDEN, 12 MAART. Meer dan dertig jaar wikken en wegen over de beslissing worden vandaag afgesloten wanneer binnen de Church of England, moederkerk voor het anglicaanse geloof, 32 vrouwen tot priester worden gewijd. Dat gebeurt in de kathedraal van Bristol, waar de plaatselijke bisschop zich een enthousiast voorstander heeft betoond van het fenomeen vrouw-als-priester.

Broekhoff: ""We zouden nu graag meer te weten willen komen over het mechanisme. Geen gemakkelijke taak, want katalyse is zoals elke chemicus weet 50% wetenschap, 50% inspiratie. Toch is dat de enige weg die leidt naar verdere optimalisering van het systeem. Per slot van rekening beschikken we niet slechts over één nieuwe verbinding, maar over een complete familie. Daarmee zou het ons toch moeten lukken om de concurrentie jaren lang een stap voor te blijven, zou je zeggen.''

    • Hieke Jippes