Geen gasboring op Schiermonnikoog

DEN HAAG, 12 MAART. Op het eiland Schiermonnikoog zullen geen proefboringen naar gas plaatshebben.

De verwachte gasvoorraad onder het Simonszand bij Schiermonnikoog zal worden gewonnen door middel van schuine boringen vanuit een plek op de Noordzee. In december hadden de ministeries van VROM en economische zaken aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toegezegd dat proefboringen konden worden uitgevoerd om de grootte van het gasveld vast te stellen. Proefboringen mogen wel in de rest van het Waddengebied worden gedaan.