Gediskwalificeerd feministe

De laatste zin van Anja Meulenbelt in het artikel 'Ik klaag niet, ik klaag aan' (NRC Handelsblad, 4 maart) luidt: “Ik heb een succesvolle carrière en ben economisch onafhankelijk, zodat ik me kan permitteren om een minnaar die niet meer voldoet bij het vuilnis te zetten.”

Het is duidelijk dat Meulenbelt in liefdesverhoudingen 'aanschaft' en 'afschaft' en bij het niet meer voldoen van de minnaar deze bij het vuilnis zet. Een mentaliteit waarbij van respect voor de ander (minnaar of minnares) geen sprake is.

Haar laatste zin is nog in een andere betekenis duidelijk: ze heeft zich kennelijk met genoegen geïdentificeerd met het maatschappelijk succesvolle aspect van de mannenmaatschappij, en tevens met een ander aspect dat ze in mannen vermoedt, namelijk dat in liefdesverhoudingen de een de ander bij niet voldoen bij het vuilnis kan zetten.

Als het bovenstaande de kern van haar opvatting van het feminisme is, doet zij de zaak van het (ideële) feminisme ernstig schade. In een vereniging met een levensbeschouwelijk uitgangspunt zou men iemand als Meulenbelt berispen en waarschijnlijk royeren. Met haar opmerking heeft ze zichzelf als feministe gediskwalificeerd.

    • Han Q. Le Meier