Drugs

Legalisering van produktie en verkoop van drugs zal inderdaad aan sommigen grote welvaart brengen, zoals R. Dufour schrijft (NRC Handelsblad, 25 februari). Maar lost het iets op? Het betekent dat steeds meer personen meer gaan gebruiken. In Nederland zien we het aantal coffeeshops toenemen (alleen in Amsterdam al meer dan 800). Zal de criminaliteit afnemen? De maffia is er nog, lang na het eind van de drooglegging van Amerika.

Een alternatief is de opname van verslaafden in een herstellingsoord dat volledig drugvrij is en waar zij met respect en goede zorg worden opgevangen, zo nodig een vak leren, hun zelfrespect terugwinnen. Het blijkt dat in principe iedere verslaafde ontwend kan worden, mits hij voldoende lange tijd beschermd kan worden tegen elke vorm van druggebruik. De Amerikaanse psychiater G. De Leon ontdekte het volgende: Verblijft een verslaafde zes maanden in een drugvrij herstellingsoord dan is het succespercentage ongeveer 10 procent (definitief drugvrij). Na een verblijf van een jaar is dit percentage ongeveer 35 procent, na achttien maanden 65 en na twee jaar 80 procent. Ook in Nederland blijkt het succespercentage af te hangen van de duur van de drugvrije behandeling. Dit melden onder andere de stichting 'de Hoop' en 'de Emiliehoeve'.

    • K.F. Gunning
    • Landelijk Comité Drugpreventie