Bentsen: lagere rente moet meer banen creëren

WASHINGTON/ PARIJS, 12 MAART. De Amerikaanse minister van financiën, Lloyd Bentsen, heeft gisteren opgeroepen tot een verdere verlaging van de rentetarieven in Europa, teneinde de groei te bevorderen en de werkloosheid in te dammen.

Bentsens oproep kwam drie dagen voor de speciale werkgelegenheidstop van de zeven rijkste industrielanden (G7), maandag en dinsdag in Detroit. De top wordt geleid door de ministers van financiën van de lidstaten. Alleen de Japanner Fujii zal ontbreken, wegens de begrotingsonderhandelingen in het parlement. Het is de eerste keer dat de G7 een speciale bijeenkomst wijdt aan de werkloosheid. De G7-landen tellen 30 miljoen werklozen.

In Detroit zal worden bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de werkloosheid terug te dringen. Gevraagd of de VS druk zullen uitoefenen op Duitsland om de rente te verlagen, zei Bentsen: “Ze weten dat wij vinden dat de rente in Europa verder naar beneden moet. Niemand kan hen besluiten dicteren. Die moeten ze zelf nemen.”

Volgens een Amerikaans document dat op de bijeenkomst zal worden gepresenteerd “moet in Europa het accent worden gelegd op flexibeler ideeën over lonen en (..) verbetering van de politieke activiteiten om werklozen sneller aan werk te helpen”. Het allerbelangrijkste om de werkloosheid terug te dringen is, zo onderstreept het document, een daadwerkelijk herstel van de economieën van de G7-landen.

De Amerikaanse onderminister van financiën, Lawrence Summers, pleitte er gisteren in een interview in de Wall Street Journal voor dat Europa en Japan het Amerikaanse voorbeeld moeten volgen om hun economie weer op gang te brengen. “Europa moet zijn begrotingstekorten aanpakken als het herstel inzet en Japan moet zijn handelsoverschot terugdringen”, aldus Summers. “In Europa zou verder renteverlaging in Duitsland een belangrijke bijdrage leveren aan groei van de vraag in Duitsland en de rest van Europa. Deze maatregelen hangen af van loonakkoorden, succes in de strijd tegen de inflatie en budgettaire geloofwaardigheid.”

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, uitte gisteren kritiek op het Duitse monetaire beleid en prees de ideeën van de Amerikaanse president Clinton over de aanpak van de werkloosheid. “Als het gaat tussen Clinton en Bonn, kies ik de kant van Clinton”, zei Delors in Parijs waar de Franse versie werd gepresenteerd van het zogenoemde Witboek van de Commissie over concurrentiekracht en werkgelegenheid. Het monetaire beleid in Duitsland, dat leidt tot “te hoge” rentetarieven in Europa, vormt een belemmering voor de bevordering van de economische groei, aldus Delors. Overigens zal Delors de G7-top niet bijwonen wegens de moeizame onderhandelingen over de toetreding van Noorwegen tot de Europese Unie.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwt in een document dat op de G7-top ter sprake zal komen voor “verkeerde oplossingen” voor het werkloosheidsprobleem. De OESO doelt daarbij op verdelign van werk en protectionisme. Omdat deze maatregelen niet leiden tot verhoging van het aantal nieuwe banen door een betere economische situatie, heeft verdeling van werk nooit geleid tot effectieve terugdringing van het aantal werklozen, aldus de OESO. (AFP)