Winst van Heineken verrassend hoger

ROTTERDAM, 11 MAART. Heineken heeft een goed jaar achter de rug. Hoewel de groei van de wereldbiermarkt in 1993 stagneerde, slaagde Heineken erin om bij een licht gestegen omzet de netto winst met 12,1 procent te vergroten tot 519 miljoen gulden.

De netto omzet van Heineken steeg vorig jaar met 1,2 procent tot 9,05 miljard gulden. Dat blijkt uit de gistermiddag bekendgemaakte cijfers over 1993. De Nederlandse bierbrouwer, die begin jaren negentig nog omzetgroeicijfers van vijf à zes procent boekte, is desondanks niet ontevreden omdat de groei plaats vond op een stagnerende markt. “Heineken versterkte opnieuw haar positie als tweede en meest internationale brouwerij-groep op de wereldbiermarkt”, zo liet het bedrijf gisteren weten.

Per aandeel steeg de winst van Heineken van 11,53 gulden in 1992 tot 12,92 gulden vorig jaar. Beleggers op de Amsterdamse Effectenbeurs reageerden vanmorgen verheugd op deze cijfers: de koers van Heineken, die gisteren al ruim vier gulden was gestegen tot 229,30 gulden, klom vandaag nog eens 2,70 gulden omhoog tot 232 gulden.

De omstandigheden waren vorig jaar voor Heineken niet gunstig. Op de Europese markt, dat voor Heineken het belangrijkste afzetgebied vormt, daalde de bierconsumptie vorig jaar met vijf procent. Oorzaken waren de ongunstige weersomstandigheden, accijnsverhogingen en de sombere economische situatie. Vooral in het standaard-segment van de biermarkt stonden de opbrengsten onder druk. Heineken slaagde er wel in haar marktaandeel in Europa licht te verbeteren. In de Verenigde Staten bleef de biermarkt vrijwel gelijk, maar steeg het aandeel van de geïmporteerde bieren. Alleen in Azië en Zuid-Amerika blijft de biermarkt nog steeds groeien. Zowel in de VS als in Zuidoost-Azië (waaronder China, Vietnam en Hongkong) heeft Heineken de verkopen “aanzienlijk” zien stijgen.

Dat Heineken op de lichte omzetgroei een winsttoename van 12,1 procent heeft geboekt, komt volgens de brouwer door de toegenomen betekenis van de (duurdere) premiumbieren in het assortiment. De verbetering van het resultaat is verder te danken aan de kostenbesparende en efficiency-verhogende maatregelen die het concern de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. De invloed van de kosten van deze herstructureringen op de netto winst was volgens Heineken “nagenoeg gelijk aan die in 1992”. Wel moest Heineken voorzieningen treffen voor de activiteiten in Afrika “vanwege de slechte economische situatie in enkele landen”.

Heineken verwacht in 1994 opnieuw een winststijging over de gewone bedrijfsuitoefening te kunnen boeken, maar wil hierover geen concrete uitspraken doen. Het bedrijf meldt wel dat de verkoop van het 50-procentsbelang in Bols Benelux dit jaar een buitengewone bate van 58 miljoen gulden zal opleveren.