VS sporen PLO aan tot hervatting overleg

NEW YORK, 11 MAART. De Verenigde Staten willen een resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het bloedbad in Hebron pas steunen wanneer de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) zich bereid verklaart het vredesoverleg met Israel te hervatten. Dat heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris gisteren gezegd.

Hij reageerde op een bericht uit Tunis dat minister Warren Christopher PLO-leider Arafat voor de keus had gesteld tussen hervatting van de onderhandelingen met Israel en een Amerikaans veto in de Veiligheidsraad. Over de inhoud van de resolutie wordt al twee weken onderhandeld, waarbij vooral een verwijzing naar Jeruzalem als bezet gebied voor Washington een struikelblok vormde. Maar inmiddels was juist brede overeenstemming bereikt over de tekst en over een procedure die de VS in staat zou stellen zich van stemming te onthouden over paragrafen waartegen zij zich verzetten.

De PLO heeft de onderhandelingen met Israel over tenuitvoerlegging van hun principe-akkoord van september opgeschort naar aanleiding van de moordpartij door een joodse kolonist in Hebron. Zij weigert het overleg te hervatten in afwachting van een reeks concessies door Israel, waaronder de stationering van een internationale eenheid in bezet gebied, ter bescherming van de bevolking, en maatregelen tegen de kolonisten.

Tot dusverre werd verondersteld dat aanvaarding van de bewuste resolutie, waarin sprake is van tijdelijke stationering van een internationale aanwezigheid in bezet gebied, een belangrijke aanmoediging voor de PLO zou vormen om het overleg met Israel te hervatten. Washington, zo liet gisteren de Amerikaanse zegsman blijken, wil nu een vaste Palestijnse toezegging: “Als dat niet gebeurt, willen we geen resolutie die (...) ongewenste taal bevat.”

Intussen heeft Rusland zijn diplomatieke inpanningen in het gebied geïntensiveerd. Minister van buitenlandse zaken Andrej Kozyrev vertrok gisteren voor een volgens Moskou “dramatische missie” naar Tunesië (PLO) en Israel. President Jeltsin heeft bovendien een hoge diplomaat, Viktor Posoevaljoek, benoemd als zijn speciale vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten. Eerder had Moskou al voorgesteld een nieuwe Midden-Oostenconferentie te organiseren om het vastgelopen overleg weer op gang te brengen. Israel en de VS hebben direct afwijzend gereageerd. (Reuter, AP)