Voorspoedig jaar Waterschapsbank

Voor de Nederlandse Waterschapsbank te Den Haag is 1993 een “voorspoedig” jaar geweest. De rentebaten, die nagenoeg geheel de inkomsten uitmaken, namen met ruim 31 procent toe van 85,1 miljoen gulden in 1992 tot 111,8 miljoen gulden in 1993. Het netto resultaat ging van 72,9 miljoen naar 98 miljoen gulden. De door de bank becijferde BIS-ratio bedraagt ruim 45 procent. De bank verwacht voor dit jaar opnieuw stijging van de resultaten.