Vogels

Sommige gedichten hebben een vaste vorm. Een sonnet telt veertien regels, de eerste acht moeten dezelfde rijmklanken hebben en de tweede zes ook, maar andere dan de eerste acht. Peter Vos heeft een keer een sonnet getekend:

Dat kan ook.

    • Marjoleine de Vos